Camerabanner

Inbraak beveiliging draadloos

Enkele belangrijke wetenswaardigheden om problemen te voorkomen,

Inbraakbeveiliging door de verzekering verplicht of in de verzekeringspolis opgenomen moet meestal aan een CCV klasse voldoen. Deze klasse bepaalt hoe de uiteindelijke minimale uitvoering van uw beveiliging/alarm er uit komt te zien. Voldoet uw alarm daar niet aan, kan uw verzekeraar (assuradeur) beslissen niet uit te keren indien een beroep gedaan wordt op de polis. Enkele aandachtspunten zijn:

Doormelding naar de meldkamer, mag nimmer belemmert worden door overige apparatuur aangesloten op dezelfde aansluiting waarop het alarm ook zit. Gaandeweg de jaren kan uw polis zijn aangepast aan nieuwe risico’s. Hierdoor kan het zomaar gebeuren dat de gewenste beveiliging in een te lage klasse is komen te zitten. Uw goedgekeurde alarm voldoet wel voor de lage klasse maar niet voor de nieuw hogere klasse. Het opleveringsbewijs dat mogelijk ooit is uitgegeven heeft een maximale geldigheid van 5 jaar bij jaarlijks onderhoud. Is dit bewijs ooit geëist dan is het raadzaam te controleren of het nog steeds geldig is. (geen geldig bewijs is soms een reden niet uit te keren bij aanspraak maken op uw polis) Politie komt (soms/vaak) alleen nog naar een inbraak kijken indien een waarschuwadres ook ter plaatse kan komen. Als blijkt dat de politie niet is gekomen, omdat er geen waarschuwadres aanwezig kan zijn, en vervolgens het pand toch is leeggehaald, dan kan het gebeuren dat de verzekeraar niet uitkeert, omdat de gewenste beveiliging niet in deugdelijke staat verkeerde. Actualiteit van de waarschuwadressen dient bij de meldkamer goed in de gaten te worden gehouden, ook door u als eindgebruiker. (let vooral op bij vakanties, verhuizingen en of telefoonwijzigingen) In publiek toegankelijke ruimten (showroom, wachtruimte, verkeersruimten, enz.) wordt nog al eens een alarm melder gesaboteerd door kwaadwillende. In deze ruimte is het verstandig ondanks een laag risico een anti afdekmelder te plaatsen, zodat een melder niet kan worden afgeplakt in een overdag situatie als het alarm uitgeschakeld staat en vrij te benaderen is. Bedrijven en Instellingen klasse 3 (EL) dienen ten alle tijden te zijn voorzien van een zogenaamde AT-4 verbinding naar de meldkamer. Dit is een verbinding die iedere 15 minuten contact heeft met de meldkamer via internet van provider. In het verleden is hier door interpretatiefouten geen aandacht aan besteed. Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) gaat voor dit probleem een rectificatie zetten op haar Web pagina www.kiwafss.nl . Uiteindelijk houdt dit in dat alle Klasse 3 installaties dienen te worden aangepast als omschreven of er dient door de verzekeraar goedkeuring te worden gegeven aan deze afwijking van uw klasse 3 alarmsysteem. Daar waar het mogelijk is voor onbevoegden in onbeveiligde ruimten de telefoonleiding/internetleiding door te knippen is een AT-4 verbinding eveneens noodzakelijk. Overval meldingen via een knop of zender worden niet per definitie als een overval melding doorgegeven aan de politie. Maakt u gebruik van een overvalmelding dan dient er met de politie een afspraak/overeenkomst te worden gemaakt. Daar waar u denkt dat een van bovenstaande zaken toepassing heeft op uw systeem en of verzekeringseis, is het noodzakelijk actie te nemen. Heeft u twijfels of vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wist u dat wij u ook kunnen helpen met, of voorzien van: Camerasystemen Harddiskrecorders, Mistapparatuur, Schrikdraad 10.000 Volt tegen inbraak, Buitendetectie, erkende Brandmeld en Ontruimingssystemen, Brandblussers, Toegangscontrole apparatuur en Speciale oplossingen, Keuringen, Concepten-, en Plannen schrijven, voor alle systemen met betrekking tot veiligheid of beveiliging alsook volgens politie keurmerk. Smits Beveiliging al meer dan 30 Jaar uw specialist in beveiliging.
Bediening kan op verschillende manieren plaats vinden, waarbij al deze manieren er voor zorgen dat de beveiliging of een deel van de beveiliging wordt in of uitgeschakeld. De meest bekende form is het code bedienpaneel met of zonder kaart / druppel lezer. Op deze bediening kan het alarm middels een code of pas in of uitgeschakeld worden. Ook kan op deze bediening de status en of instellingen worden gewijzigd. Dit belangrijke onderdeel van het alarm hoort dan ook altijd onder ruimtelijke detectie te vallen van uw alarmsysteem.

Key fob of draadloze bediening is een in/uitschakel mogelijkheid waarbij via een afstandsbediening of een smartphone geschakeld wordt. De key fob methode is kwetsbaar en gevoelig voor misbruik het is raadzaam deze alleen te gebruiken daar waar het niet anders kan. Gebruik van de smartphone is door de toegangsbeveiliging op u telefoon beter beschermd tegen ongewenst gebruik.

Proximity of pasjes bediening is een raadzame oplossing geweest op plaatsen waar het uitgeven van codes niet zinvol was (tijdelijke personeel invalkrachten en of veel wisselende gebruikers, enz.). tegenwoordig is door nieuwe technologische mogelijkheden kopiëren van dit soort passen kinderspel, er dient dus extra aandacht bij verlies of twijfel direct de pas te blokkeren en een nieuwe te activeren. Uiteraard zijn de nieuwere systemen beter beschermd en dubbel beveiligd en kan het zinvol zijn het verouderde systeem hier op aan te passen.

Blokslot in en uitschakeling, is een manier waarbij het alarm uitgeschakeld wordt bij het betreden van het pand meestal door gebruikmaken van toegangscontrole of een speciaal hiervoor bestemd slot. Het alarm gaat naar de uitgeschakelde toestand door binnen te komen met de juiste kopieer beveiligde sleutel, het erop zetten van het alarm kan via een sneltoets op uw bediening of via hetzelfde slot gedaan worden.
Sirene draadloos

De sirene is batterij gevoed en wordt draadloos aangestuurd door de AlphaVision ML XL en Unii centrale. deze oplossing is ideaal voor plaatsen waar geen bekabeling mogelijk is. veelal wordt er wel een bedraade sirene direct bij de hoofdkast geplaatst voor bedrade backup en hulp signalen.

Het gebruik maken van verschillende geluiden is vooral belangrijk om onderscheid te maken in de urgentie van het betreffende alarm, zo wil men graag anders handelen bij brand, dan bij een inbraak. let echter wel op dat deze signalen zijn alleen mogelijk via een bedrade sirene luidspreker.

Flitser draadloos

Het toepassen van optische signalering (flitser) op uw buitengevel zal een preventieve werking hebben. Tevens is vanuit de aanrijroute te zien bij welk pand of woning het alarmsysteem af gaat. de afstand van de draadloze flitser tot aan de ontvanger is veelal niet verder dan 25 tot 30 meter.

Alarmoverdragers

Middels alarmoverdracht wordt uzelf of een bevoegde instantie geĂŻnformeerd over status van uw alarm, dit werd vroeger ook wel de telefonische doormelding of meldkamer aansluiting genoemd. tegenwoordig zijn ook push meldingen naar een Smartphone mogelijk. Voor een gecertificeerd alarm en of een alarm dat voor uw verzekeringspolis noodzakelijk is, blijft een doormelding naar een meldkamer noodzakelijk.

Informatie die belangrijk is bestaat uit bij voorbeeld, inbraak, brand of andere alarmen. Maar ook is er nog verbinding tussen het alarm en de meldkamer of u zelf. Is er een storing, fout, sabotage. is de beveiliging wel of niet ingeschakeld en nog veel meer.

De overdracht gaat tegenwoordig meestal over IP internet en moet aan verschillende aanvullende beveiligingen voldoen, dit uiteraard om te kunnen garanderen dat een melding aan komt bij de ontvangende partij. Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn VPN, UPS noodstroom back-up, GPRS back-up, GSM back-up, 2e internet verbinding, back-up straalverbinding, en of combinaties hiervan.
Draadloze detectie algemeen;

Draadloze detectoren kunnen in verschillende varianten van diervriendelijk tot anti-afdek geleverd worden, ook water, gas, rook, en tril detectie is mogelijk. Door moderne 2-weg communicatie en nieuwe technieken kunnen deze detectoren volstaan met een batterij wissel van 1x per 2 jaar. Echter reikwijdte tussen zender en ontvanger als ook temperatuur en stoorinvloeden van overige draadloze apparatuur, kunnen tot nadelige of minder reikwijdte en of kortere batterijlevensduur leiden.

Passief infrarood detector (PIR) dit is een melder die kijkt via de lens in een ruimte en vergelijkt de achtergrond temperatuur met die van een bewegend object is het verschil te groot dan schakelt de melder).

Ultra sonore (US) detector (tast een ruimte af met geluidsgolven “denk aan een snelheid controle van de politie) de melder maakt gebruik van doppler effect.

Dual melder is een dubbele melder in 1 behuizing, deze controleert een alarm volgens de 2 methoden bijvoorbeeld PIR/US of PIR/Radar of PIR/PIR (geschikt voor instabiele en tochtige ruimten)

Quatro PIR is een Passief infrarood detector met een 4-voudig opneemelement/detectie sensor in plaats van een 2-voudig element door deze 4-voudige detectie kan deze Passief infrarood detector ook gebruikt worden in ruiten waar b.v. heaters of airco, aanwezig zijn.

Glasbreukmicrofoon. melders die middels een microfoon luisteren naar het geluid van brekend glas Visonic heeft een type dat een straal van ca. 7mtr 170Graden kan bestrijken en heet de Glastech-AM (anti-masking)

Anti-masking een melder die niet kan worden afgeplakt waardoor de melder zijn detectie niet meer kan doen. Deze melders worden veelal ingezet, voor publiek toegankelijke ruimten en of hoge risico’s (klasse 3 of hoger).

Magneet reedcontact welke in rust middels een magneet geschakeld blijft en opent als de magneet ca 1 tot 1,5 cm van de melder verwijdert is.

Roldeurmagneet dit is een reedcontact in een zware behuizing, waar met een auto overheen gereden kan worden.