Smits Beveiliging FAQ

Smits Beveiliging heeft voor u een selectie gemaakt van diverse vragen en antwoorden. Deze zijn op onderstaande thema's gerangschikt.

U kunt inloggen op deze Web pagina van Smits Beveiliging waarna u toegang krijgt tot de diverse handleidingen en documentatie van de diverse systemen. Dit zijn PDF documenten en of foto’s die u kunt raadplegen, printen en of opslaan in uw digitale archief.

Ja, Smits Beveiliging heeft verschillende doe het zelf pakketten voor zowel inbraak, brand en camerasystemen. Deze systemen worden door Smits beveiliging voorgeprogrammeerd, voorzien van instructie, uitleg en tips zodat het voor de doe-het-zelver uitvoerbaar wordt. Enige kennis van gereedschap en het gebruik hiervan is wel gewenst om niet voor verrassingen te komen staan.

Ja, u kunt alle pakketten van Smits Beveiliging laten certificeren, indien u met de meeste zorg de instructies en tips heeft opgevolgd. Veelal is er alleen nog een dossier of meldkamer aansluiting nodig. Ook daar waar eventueel nog enkele puntjes op de i gezet moeten worden zal dat geen belemmering zijn om uiteindelijk tot een certificaat te komen.

Ja, wij hebben verschillende mogelijkheden om voor u een passend onderhoud- en service contract samen te stellen voor uw systeem. Dat kan verschillen van volledig onderhoud tot ondersteuning op afstand of op afroep. Ook zijn er mogelijkheden voor ondersteuning via internet zodat uw systeem de juiste updates krijgt en of aanpassingen aan uw wensen. Denk hierbij aan wijzigen van de indeling, doormeldingen, schakeltijden, systeemtijden, gebruikers, smartphones, clouddiensten, uitlezen van storingen, uitschakelen van storende melders, enz.

Het Alarm Certificaat uitgegeven door Smits Beveiliging is 5 jaar geldig, indien u bij ons ook het service en onderhoudscontract heeft lopen. Heeft u dat niet, dan is het certificaat maar 1 jaar geldig.

Ja, Smits Beveiliging kan ook andere systemen certificeren. Het systeem wordt getoetst aan de laatste regelgeving (CCV KIWA VRKI) en als uw systeem hieraan voldoet dan is certificeren geen probleem. Als uw systeem niet voldoet aan de laatste regelgeving dan adviseert Smits Beveiliging u over de te nemen maatregelen zodat certificering wel mogelijk is.

Ja, Smits Beveiliging werkt al jaren samen met E-installateurs die wel alle E-werkzaamheden uitvoeren maar geen afmontage, certificering, programmering of eindoplevering van een gecertificeerde alarminstallatie wensen te doen, en of daarvoor geen 24 uurs organisatie hebben. Deze installateurs kunnen volledig aan uw wensen voldoen maar wel gebruik maken van de meer dan 30 jaar lange ervaring van Smits Beveiliging. Smits Beveiliging doet geen E-werkzaamheden, deze worden weer teruggegeven aan uw E-installateur.

Ja, Smits Beveiliging kan ondersteunen vanaf plan, concept of 1e oriënterend gesprek met uw verzekeraar, aannemer, huisinstallateur, of andere partij.

Ja, Smits Beveiliging kan zorgen dat er doormelding plaats vindt naar een Smartphone GSM die IOS (Apple) of Android ondersteunt en is voorzien van recente updates. Hele oude Smartphones worden soms niet meer ondersteunt omdat de techniek van toen verouderd is.

Ja, uw systeem kan ook later nog aangesloten worden op een meldkamer. U heeft dan wel een bedrade internetverbinding nodig bij uw alarm of er moet uitgeweken worden naar een zogenaamde GPRS / SIM kaart, voor een internet verbinding naar de meldkamer.

Ja, Smits Beveiliging kan draadloze melders koppelen aan uw alarmsysteem en daarbij ook eventuele aanwezige bedrade melders handhaven.

Ja dat kan, uiteraard is het wel zo dat er een looptijd zit aan uw meldkamer contract. Meldkamers hebben veelal een opzeg termijn van 3 maanden.

Ja, u kunt ten alle tijden uw huidige meldkameraansluiting mee verhuizen naar het nieuwe pand! Wel is het zaak rekening te houden met volgende punten:
-is er al internet op de nieuwe locatie?
moet er op beide locaties alarm en doormelding actief blijven?

Voorbeeld: Er is rekening mee gehouden dat er alarm aanwezig is op beide adressen. Het internet blijft actief op het oude adres tot de laatste dag. Op het nieuwe adres is er geen internet dat komt pas ergens in de 2e week na de verhuizing! Op het nieuwe adres wordt het alarm met een simkaart doorgemeld naar de meldkamer, totdat de vaste internet verbinding operationeel is. Smits Beveiliging regelt voor u zonder aanvullende meldkamerkosten een tijdelijke dubbele doormelding.

De regelgeving in Nederland heeft ervoor gezorgd dat erkende meldkamers dezelfde regels moeten naleven, en zouden derhalve allemaal even goed moeten zijn. Iedere meldkamer heeft zijn eigen manier van werken, afhankelijk van uw wensen gaat dit veelal gepaard met een voordelig of duurder tarief.

Voorbeeld:
Door het gebruik van een voice response telefoon beantwoorder op de meldkamer, zal deze meldkamer veelal voordeliger zijn dan de meldkamer waarbij u direct een centralist aan de lijn krijgt.

De meldkamer kan alleen haar werk goed doen als uw gegevens kloppen en uw wensen goed zijn aangegeven of vastgelegd in het protocol. Ook wijzigingen gedurende de aansluiting dienen tijdig gemeld te worden!

Voorbeelden:
Tijdens uw vakantie een andere volgorde van de waarschuwlijst,
Gewijzigde telefoonnummers op de waarschuwlijst,
Nieuwe of vervallen personen op de waarschuwlijst.
Nieuwe openings-, en sluitingstijden als er schakeltijden worden bewaakt.
Werkzaamheden aan het alarm of werkzaamheden waarbij het alarm afgaat

Het is belangrijk voor de meldkamer om de meest urgente alarmmeldingen onder controle te hebben, en daarna pas in te gaan op binnenkomende gesprekken.

Voorbeeld:
Alle centralisten zijn bezig met alarm meldingen, bestaande uit misschien wel; een inbraakmelding, een overvalmelding, een brandmelding of storingsmelding, enz.
Uw telefoontje waarbij u kenbaar wil maken dat er een loos alarm is of heeft u een andere vraag; dit wordt pas beantwoord als er een centralist vrij is van een alarmmelding.

Om vast te stellen of er een fout is gemaakt bij het invoeren van uw gegevens of dat er een fout zit in de door u aangeleverde gegevens, is het van belang om alles op papier of via email (schriftelijk vastgelegd) de gegevens aan te leveren. Hiermee worden alle discussies uitgesloten.

Iedere leverancier die een App beschikbaar stelt voor uw apparatuur, zal zijn App veelal beschikbaar stellen in de Applestore voor de IPhone gebruikers/IOS gebruikers, of voor de Android gebruikers van bijvoorbeeld een Samsung telefoon in de Google Play store.

Enkele Apps:
Alphavision ML of XL voor IOS en Android is Alphatronics
Dahua camera of recorder voor IOS is IDMSS en Android is GDMSS

Ja dat mag; vuistregel daarbij is dat daar waar draadloze detectie is toegestaan ook gebruik gemaakt mag worden van een App.
Vanaf risico klasse 2 bedrijven is draadloos niet meer toegestaan en moet er een gegronde reden zijn om een app te gebruiken. M.a.w. het moet een verbetering zijn of toegevoegde waarde hebben en geen afbreuk doen aan de veiligheid behorende bij de hogere risicoklasse. In de hogere risico klasse is het raadzaam om dit in overleg te doen en met toestemming van uw verzekeraar.

Ja, alle apparatuur vanaf de plaats waar uw internet binnenkomt tot aan de centrale alarmkast, moet bij 230V stroomuitval voorzien zijn van UPS zodat bij 230V stroomuitval de melding nog doorgeven wordt aan de meldkamer. Deze situatie is bijna altijd het geval als er geen gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde back-up kiezer of GPRS back-up kiezer. Dit is in de hogere risico’s zelfs verplicht.

Ja, veelal is het raadzaam de meldkamer op de hoogte te brengen van aanhoudend en of te verwachte storingen. Vermeldt de storing in uw logboek. Komt een storing vaker voor noteer dan het zone nummer, zone tekst, het moment dat de storing is opgetreden en door wie de storing is gemeld. Deze informatie is voor Smits Beveiliging van belang om een snelle diagnose te kunnen stellen.

Ja veel storingen zijn te voorkomen. Veel storingen zijn geen echte storingen maar valse alarmen! Normaal gesproken behoren deze valse alarmen tot de uitzonderingen en dienen met of zonder hulp van Smits Beveiliging te worden aangepakt en verholpen.

Oorzaken van deze storingen zijn & mogelijke aandachtspunten;

-tocht langs een melder:
luchtroosters, ventilatie, heater, nachtstand airco

-klapperende deur:
dranger, hang- en sluitwerk defect, sluitronde aanpassen

-zonlicht op een ruimtelijke melder:
laagstaande zon, verkeerde melderplaats, gordijnen

-nooduitgang bord dat 24/7 aan blijft:
motjes, vliegende insecten te dicht bij de melder

-ongedierte/dieren:
muizen, ratten, vogels, kat, hond, vleermuizen, spin

-schakelfout:
onbekend met het alarmsysteem, geen uitleg gehad

-werkzaamheden (schilder/poetsen):
afplakken, ongeoorloofd openen

De aanwezige informatie brengt u op de hoogte van een gebeurtenis. Zodra u deze informatie uitleest kunt u beoordelen of deze informatie verdere actie vereist. Na het lezen van de informatie komt veelal de mogelijkheid om te resetten door op de oké toets of bevestigingstoets (#) te drukken. Blijft de melding echter terug komen dan is het probleem of is de vermelde informatie nog niet verholpen. Het probleem dient eerst verholpen te worden voordat de reset mogelijk is.

Voorbeeld:

Inbraakalarm NG methode 1 (melding reset)
Druk toets # lees informatie en druk toets # om te wissen als dat in het venstertje wordt aangegeven.

Inbraakalarm NG methode 2 (melding reset)
Druk toets ?22#
Geef uw code in, lees informatie en druk toets # om te wissen als dat in het venstertje wordt aangegeven.

Reset melders (Inbraakalarm NG)
Druk toets ?1# en geef uw code in.
Als respons komt er de melding resetuitgang is geactiveerd. Noot: indien een brandhandmelder niet te resetten is dan zal eerst het glazen ruitje in de handmelder vernieuwd moeten worden. Is het een kunststof ruitje in de handmelder, dan is het veelal genoeg om met het bijgeleverde sleuteltje het kunststof ruitje weer goed te zetten (sleutel erin/eruit).

Alphavision ML
Druk toets i op de bediening, geef uw code in,
lees de informatie en bevestig met de oké toets. Is alles in rust (geen storing of alarm meer) dan zal de eventuele storingsmelding of brandmelder zijn gereset.

Alphavision XL
Zelfde handeling als bij de ML en volg ook de instructies in het scherm.

Brandalarm of ontruiming
Breng iedereen in veiligheid en volg de ontruimingsalarm of brandalarm procedure.
Stap 1 stop zoemer, stap 2 stop sirene, stap 3 lees informatie en neem gewenste actie of inspectie. Als alles weer onder controle is reset volgens de resetmethode en of instructie op het paneel. Veelal is een sleutel en of code noodzakelijk om de reset en of knopbediening op het paneel mogelijk te maken.

Ja, u kunt tot zekere hoogte zelf onderhoud doen aan uw alarmsystemen, zoals controleren of u volgens de verzekeraar nog voldoet aan de gewenste risicoklasse en of genomen maatregelen. Reinigen van camera’s en melders uitwendig (spinnenwebben verwijderen en insectenvrij houden); gebruik hiervoor altijd veilige producten die de camera’s of melders niet krassen of aantasten. Doe dit met zorg, op dezelfde wijze zoals u omgaat met uw bril, afstandsbediening of overige dure en tere spullen. Voorkom ook dat camera’s of melders los raken of niet meer vast zitten op hun ondergrond. Als u twijfelt raadpleeg dan Smits Beveiliging en of de handleidingen.

Ja, situaties oefenen valt onder het onderhouden en jezelf vertrouwd maken met de apparatuur in verschillende situaties. Beter voorbereid zijn voorkomt ongemakken, schade of letsel. Door te oefenen en de kennis te onderhouden kan men veel voorkomen of verbeteren.

Smits Beveiliging onderhoudt uw apparatuur zoals overeengekomen is in het onderhoud- of service contract.

*onderhoud
het controleren op juiste werking van de aan uw systeem gekoppelde componenten op locatie. Het afregelen, updaten en inwendig reinigen indien noodzakelijk. Advies geven over de achteruitgang en of veroudering van de systeemcomponenten. Dit om storingen en of uitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden welke niet binnen 1 onderhoud uur te realiseren zijn worden tegen uurloon berekend. Benodigde materialen worden tegen materiaalkosten berekend. Voor het wisselen van een accu zal veelal alleen de kostprijs van de accu berekend worden.

*service
Smits Beveiliging heeft reserve materiaal en houdt eventueel alternatieve componenten op voorraad voor uw systeem om een storing te verhelpen. Personeel is in te roosteren in een 24 uurs dienst om ook op ongemakkelijke momenten (avond, weekend en feestdagen) storingen te kunnen verhelpen.

Kosten voor het werken buiten normale werktijden worden met toeslag berekend op het normale werktarief.

*service ondersteuning op afstand
Smits Beveiliging kan bij de modernere systemen en waar een verbinding via internet mogelijk is, ondersteuning op afstand bieden. Deze ondersteuning is tot ca. 30 min. inbegrepen in het service contract. Dit is alleen mogelijk indien er geen certificaat noodzakelijk is op uw systeem en het systeem van preventieve aard is. Deze service is geheel voor uw eigen risico.

Ja, met onze kennis van alarmsystemen is het mogelijk ieder alarmsysteem aan te passen naar de nieuwere systemen van tegenwoordig. Veelal kunnen alle bedrade systeem melders worden hergebruikt en of kan de bestaande bedrading worden hergebruikt met modernere melders.

Voor Alphatronics systemen heeft Smits Beveiliging aantrekkelijke upgrade pakketten voor u. Ook voor de overige systemen zijn er diverse aantrekkelijke aanbiedingen

Ja, Smits Beveiliging beschikt over verschillende mogelijkheden om uw camerasysteem te upgraden. Dit kan bestaand uit beeldverbetering, toevoegen of vernieuwen van camera’s, en reviseren van recorders. Door deze toevoegingen of verbeteringen is het bijvoorbeeld mogelijk beeld op uw smartphone te activeren, HD opname mogelijk te maken over IP, coax kabels en of via een wifi of straal verbinding. Uiteraard kunnen bestaande nog functionerende camera’s en of overige systeemonderdelen, kabels enz. in overleg worden hergebruikt.

Smits Beveiliging respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen Website (hierna ook "De website"): www.Smits-Beveiliging.nl Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Smits Beveiliging, gevestigd te Koolbergseweg 20, 6604BM Wijchen, kvk-nummer: 57466521

Artikel 2 - Toegang tot de website De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens Uw gegevens worden verzameld door Smits Beveiliging . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificeerbare zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificeerbare of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of uitwissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Privacy@Smits-Beveiliging.nl Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Privacy@Smits-Beveiliging.nl Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik, alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:- Geen overige cookies Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
Will Smits
E: Privacy@Smits-Beveiliging.nl
T: +31246421850
I: www.Smits-Beveiliging.nl