Normen en regelgeving

Naleven is niet alleen een taak voor Uw beveiligingsadviseur maar een taak voor alle betrokken partijen die te maken hebben met Uw beveiligingsplan.

Veelal wordt gedacht ik of ze hebben iets gedaan aan preventie nu zal het wel goed zijn. Wie deze gedachte heeft komt veelal bedrogen uit.

Preventie maatregelen dienen afgestemd te zijn op het te beveiligingen risico hieruit volgt dat er eerst een risico vastgesteld dient te zijn, waarna de maatregelen kunnen worden opgesteld. Zijn alle partijen overtuigd dat maatregelen en risico in evenwicht zijn, kan pas worden overgegaan tot uitvoer. (deze stappen worden vastgelegd door uw beveiligingsadviseur in een PVE (programma van eisen)

Na de uitvoer kan veelal een certificaat worden uitgegeven waarin de waarde van de maatregelen zijn vastgelegd of opgenomen.

Voor meer informatie kunt U terecht bij:
www.kiwafss.nl (voorheen NCP)
www.hetCCV.NL
www.VEB.NL